Deklaracje

O jakości produkowanych kratek trawnikowych, obrzeży ogrodowych oraz innych rozwiązań dostępnych w ofercie świadczą przeprowadzone testy, otrzymane certyfikaty oraz deklaracje producenckie.

Produkty marki STELLA GREEN uzyskały między innymi aprobatę techniczną, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, stanowiący pozytywną ocenę naszego wyrobu oraz jego przydatności do wykorzystania w różnorodnych projektach budowlanych.

Wszystkie wyroby zgodne są również z wymogami, określonymi przez Unię Europejską, a także przystosowane zostały do specyficznych wymagań dla powierzchni biologicznie czynnych, zapewniając ich najwyższą wytrzymałość na obciążenia i wysoką trwałość.

Kratki parkingowe można stosować na drogi przeciwpożarowe wg normy DIN EN 1072:1985strong> na podstawie testów przeprowadzony przez niemiecki instytut TÜV SÜD dla klasy obciążenia 16T oraz przetestowane przez niezależny niemiecki instytut certyfikujący KIWA.