Montaż kratki trawnikowej

1. Etap Podkład

Zdjąć wierzchnią twardą warstwę podłoża. Przygotować warstwę podkładu z dobrze zagęszczonej mieszanki żwiru. W zależności od rodzaju terenu i rodzaju obciążeń, które będą oddziaływać na kratę STELLA GREEN®, dla stref przeznaczonych do ruchu pojazdów należy przygotować warstwę o grubości do 30cm. Zaś dla stref przeznaczonych do ruchu pieszych warstwę o grubości 15 cm. Następnie należy rozłożyć na niej geowłókninę 400g/m2, której zasadniczą funkcją jest utrzymanie drobniejszych elementów warstwy wyściółki oddzielonych od niższej warstwy. Woda, ściekając z wyższej warstwy gruntu, wymywa drobniejsze elementy w stronę niższej warstwy. Proces ich wymywania jest zatrzymywany przez włókninę, co zapobiega osłabieniu konstrukcji nośnej drogi.

2. Etap Warstwa wyrównująca

Wysypać warstwę wyrównującą o grubości 5-7 cm o właściwościach granulometrycznych, gdzie należy użyć pospółki o ziarenkach l-7mm. Warstwę wyściółki dokładnie ubić (zagęścić) i wyrównać podłoże pod kratę STELLA GREEN®. Czynność ubijania, wyrównywania nie powinna nigdy odbywać się w temperaturze niższej niż 2°C.

3. Etap Ułożenie kraty stabilizującej grunt

Po zakończeniu fazy przygotowań warstw nośnych, można rozpocząć układanie krat. Kraty STELLA GREEN® zostały wyposażone w specjalne haczyki męskie/żeńskie, które szczepiają ze sobą osobne elementy siatki. Podczas instalacji nie ma potrzeby stosowania urządzeń mechanicznych, ponieważ każdy element waży ok kg. Należy zwrócić szczególną uwagę na krawędzie, gdzie siatki powinny być przytrzymywane krawężnikami niczym normalne płyty chodnikowe, uważając aby zostawić 5 cm przestrzeni pomiędzy ostatnim rzędem kratek a krawężnikiem krawędziowym, celem pozostawienia przestrzeni na możliwe przesunięcia. Szczególnie w okresie letnim należy bezpośrednio po ułożeniu płyt wypełnić komórki, dzieląc obszar pracy na sektory. Kratki STELLA GREEN® mogą być cięte piłą łańcuchową i umieszczane na zewnątrz rur i studzienek. Jeżeli chodzi o ułożenie krat na nasypach lub poboczach dróg, należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę instalacji, która w fazie układania krat i nawierzchni będzie składać się ze stabilnych materiałów drenażowych. W przypadku stromych zboczy, użyć kotew gruntowych.

4. Etap Warstwa wypełniająca

Po zakończeniu powyższych czynności należy rozsypać na całej powierzchni krat warstwę wypełniającą: grys, drobny kamyk, kora lub żwir. Maksymalnie 1 cm ponad poziom modułów. Aby osiągnąć optymalny wzrost trawy, komórki siatek powinny być wypełnione mieszaniną 40% piasku, 30% torfu i 30% gliny. Aby zapewnić szybki i trwały rozwój murawy, zaleca się korzystanie z trawników bardziej odpornych na suszę. Przed zasadzeniem należy dokładnie nawodnić nawierzchnię poprzez zraszanie. Po zakończeniu etapu umieszczania sadzonek należy często je nawozić i nawadniać aż do całkowitego uformowania się murawy. Przy odpowiedniej wilgotności grunt wypełniający komórki obniży się o około 1-1,5 cm pozostawiając trawnikowi przestrzeń na wzrost, eliminując jednocześnie ryzyko uszkodzenia trawnika przez pieszych lub pojazdy.